Sosiale forhold2017-10-14T11:03:44+02:00

Sosiale forhold

Når man i bærekraftbegrepet behandler sosiale forhold i byggeprosessene, tenker man ofte på arbeidskontrakter, HMS på byggeplassen, forhold for naboene eller hvorvidt en har benyttet barnearbeid for framstilling av produkter. Sosiale forhold strekker seg imidlertid langt utenfor selve produksjons- og byggeprosessen. Deltemaer som sikkerhet, riktig kompetanse og seriøsitet er også viktige temaer som vi vil belyse.

sikkerhet

Sikkerhet

Sikkerhet i bygg og anlegg er mer enn det som skjer på byggeplassen. Sikkerhet betyr også sikkerhet for de som bor eller arbeider i bygget eller de som kjører på vegen eller tar banen. Les mer

kompetanse

Kompetanse

Personell med riktig kompetanse på riktig plass i prosjektet er en av forutsetningene for å oppnå gode bygg og anlegg. Les mer

Kimen Kulturhus

Seriøsitet

Betongbransjen jobber med styrking av seriøsitet- hver dag. Betong er det viktigste byggematerialet i Norge og benyttes på alle bygge- og anleggsplasser. Les mer

Klimatilpassing

Klimaet blir villere og våtere og bygningsmassen må derfor planlegges for å bli enda mer fuktsikker og stå i mot flom og storm. Klimatilpassede bygg og anlegg må håndtere overvann både i urbane områder og på landet og slik som noen formulerer seg – de må kunne stå ute om natten

Les mer om fuktsikkerhet og vanfordrøyning

Støydemping

Støydemping

Støyplager kan gå på livet løs. Sjenerende nabo- og trafikkstøy er det man klager mest over i dagens hus. Utnyttelse av de støydempende egenskapene i mur og betong er et godt verktøy for å oppnå god folkehelse i byene

Les mer om støytiltak og akustikk i betongbygg

smykkeskrinet

Komfort

Ved å utnytte mur og betongs termiske treghet, vil man oppnå høyere varmekomfort i bygg og høyere trivsel. Varmekomfort vil i praksis kunne sammenlignes med å ligge på et solvarmt svaberg i sommernatten eller i et svalt murhus en varm sommerdag. Varme som samles på dagtid vil også holde seg i huset og skape lune forhold utover i en kald vinternatt.  Les mer her

Alle temaer under «Bærekraft og miljø»:

Artikler om sosiale forhold:

Overvann blir dyrt!

Vannet har den siste uka strømmet både i øst og i vest og skadet bygg og infrastruktur. For å finansiere kommunenes utfordringer med å takle økende mengder overvann, er et eget overvannsgebyr på trappene. Det er et offen [...]

15/09/2017|Stikkord: , |

Sov godt i et hus av mur og betong

God lydisolasjon er en viktig for trivselen. Spesielt i urbane strøk og der det er mye trafikk, er betong og mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø. God lavfrekvent lydisol [...]

28/07/2017|Stikkord: |

Seriøsitet

Betongbransjen jobber med styrking av seriøsitet– hver dag. Betong er det viktigste byggematerialet i Norge og benyttes på alle bygge- og anleggsplasser. Når BNL og bedriftene i byggenæringen kontinuerlig jobber med økt [...]

27/07/2017|

Kompetanse

Personell med riktig kompetanse på riktig plass i prosjektet er en av forutsetningene for å oppnå gode bygg og anlegg. På universitetene utdannes ingeniører og sivilingeniører med høy kompetanse i ledelse av prosjekter o [...]

27/07/2017|