Tema: Bærekraft og miljø

Her er du://Mer om bærekraft og miljø
Mer om bærekraft og miljø2018-05-02T10:36:12+02:00
Miljø og Bærekraft

 Mur og betong gir viktige bidrag til en bærekraftig utvikling, enten det er knyttet til miljø, sosiale eller økonomiske forhold. Bygg og konstruksjoner som har lang levetid, lite vedlikeholdsbehov, redusert energibehov, og trygge mot ytre påvirkninger er gode, bærekraftige bygg. Mur og betong har solide egenskaper som sørger for dette.

Mur har vært produsert industrielt i århundrer og er fremstilt og brukt over hele jorda. Knapt noe byggemateriale er så universelt som mur.

Betongbransjen har gjennom prosjektet «Miljøhandlingsplanen for betong» samlet fakta og dokumentasjon rundt betong og gjort den tilgjengelig på www.miplan.no.

Artikler:

Vedlikehold

Det aller viktigste tiltaket for å oppnå lønnsomme bygg og anlegg er å prosjektere og utføre prosjektet for lengst mulig levetid med lavest mulig vedlikeholdskostnader. Hyppig vedlikehold skaper ikke bare høye driftskost [...]

15/02/2018|

Miljøvennlige betongkonstruksjoner

Dette er første gang hele begrepet «miljøprosjektering» er tema for et kurs. På kurset Miljøvennlige betongkonstruksjoner vil man ta for seg det totale miljøavtrykket til et bygg – fra planlegging til prosjektering og in [...]

27/11/2017|

Visste du dette om betong og miljø?

Miljøkomiteen i Norsk Betongforening har laget en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø? Formålet er å gi en saklig og kortfattet beskrivelse av de ulike områdene hvor betong kan påvirke miljøet. [...]

19/09/2017|

Overvann blir dyrt!

Vannet har den siste uka strømmet både i øst og i vest og skadet bygg og infrastruktur. For å finansiere kommunenes utfordringer med å takle økende mengder overvann, er et eget overvannsgebyr på trappene. Det er et offen [...]

15/09/2017|Stikkord: , |