Økonomiske forhold2017-10-14T09:22:00+02:00

Økonomiske forhold

Industrialisering

Industrialisering

På alle byggeplasser jobber de kontinuerlig for å øke produktivitet gjennom mer industrialiserte prosesser, prefabrikkering og modulbygging. Et av de viktigste verktøyene til økt produktivitet er digitalisering av prosessene. Målet er blant annet å øke produserte m2 eller m per timeverk i hele verdikjeden fra råvare til ferdig bygg. Les mer her

Vedlikehold

Drift og vedlikehold

Det aller viktigste tiltaket for å oppnå lønnsomme bygg og anlegg er å planlegge, prosjektere og utføre arbeidene slik at konstruksjonen møter forventningene til levetid med lavest mulig vedlikeholdskostnader.
Les mer her

Byggutengrensers LCC-kalkulator lar deg regne ut levetidskostnader for ulike veggkonstruksjoner.

Holdbarhet

Holdbarhet

Begrepet holdbarhet benyttes oftest om matvarer men bør være like aktuelt for bygg og anlegg. Bygg utsettes for mer vind og nedbør enn tidligere og konsekvensene kan bli mer kritiske når byene bygges høyere og tettere. Stram kommuneøkonomi vil gjøre holdbarhet enda viktigere i en stadig kamp for å holde vedlikeholdsbudsjettene innenfor bærekraftige rammer.
Les mer her

Alle temaer under «Bærekraft og miljø»:

Artikler om økonomiske forhold:

Vedlikehold

Det aller viktigste tiltaket for å oppnå lønnsomme bygg og anlegg er å prosjektere og utføre prosjektet for lengst mulig levetid med lavest mulig vedlikeholdskostnader. Hyppig vedlikehold skaper ikke bare høye driftskost [...]

15/02/2018|

Robust innovasjon trengs i framtidens bygg

Ny kompetanse trengs i eiendomsbransjen. Det er de beste hodene som vil bygge byene våre. De innovative byggene som nå planlegges og oppføres må oppfylle både miljømessige, økonomiske og sosiale behov for framtiden. Bygg [...]

14/06/2017|