Miljøforhold2017-10-05T21:30:24+02:00

Miljøforhold

Begrepet miljøforhold omfatter mange ulike deltemaer men vi vil her spesielt trekke fram egenskaper knyttet til innemiljø og emisjoner, klimagassutslipp og energibruk. Noen andre temaer som noen ganger knyttes til miljø, har vi lagt under sosiale forhold da de griper inn på flere områder som for eksempel klimatilpassing.

Villa-Holtet-Larsen

Innemiljø

Betong som materiale har ingen stoffer som avgir skadelige emisjoner til inneluft. Man må imidlertid være varsom når det benyttes lim, malinger eller andre overflatebehandlinger og velge lavemitterende produkter. Dette er imidlertid de samme vurderinger som må gjøres når man påfører slike stoffer på andre materialer. Les mer

Norcem Brevik

Klima

I produksjonsprosessen for sement varmes kalkstein opp til mer enn 1000 grader og da spaltes det ut CO2 fra steinen. Sement er limet som blandes med sand, stein og vann som deretter herder til betong. Det største miljømessige fotavtrykket for betong kan spores tilbake til de klimagassene som kommer fra kalksteinen. Les mer

smykkeskrinet

Energiforbruk

Tradisjonelt har energiforbruket i bygg vært knyttet til oppvarming. Etter hvert som bygg blir tettere og bedre isolert, vil en stor andel av energiforbruket være knyttet til byggets kjølebehov på dagtid. Utnyttelse av den termiske massen i mur og betong vil være en viktig faktor for å redusere energiforbruket til kjøling. I kontorbygg kan materialenes termiske egenskaper helt ta bort byggets behov for kjøleanlegg. Les mer her

Alle temaer under «Bærekraft og miljø»:

Artikler om miljøforhold:

Geopolymerbetong, hva er nå det?

Du har kanskje hørt om geopolymerbetong og at det er en type betong som kan produseres med lavere klimagassutslipp enn dagens betong? Geopolymerbetonger er enkelt forklart betong basert på en sement hvor bindemiddelet ak [...]

27/03/2019|

Den gode peisvarmen

Hva er vel mer stemningsskapende nå om vinteren enn å fyre opp i peisovnen og kjenne varmen? Har du også en ovn kledt med stein, mur eller betong så vet du også veldig godt at du får to gode effekter av dette: Den krafti [...]

19/12/2018|

Powerhouse – bygg med energioverskudd

Om et drøyt halvår står Powerhouse Brattøra ferdig. Kontorbygget sentralt i Trondheim er blant de mest miljøambisiøse bygg i Norge. Her har alle parter anstrengt seg for å nå målet. - Bygget vil i sin brukstid generere m [...]

20/09/2018|

Miljøvennlige betongkonstruksjoner

Dette er første gang hele begrepet «miljøprosjektering» er tema for et kurs. På kurset Miljøvennlige betongkonstruksjoner vil man ta for seg det totale miljøavtrykket til et bygg – fra planlegging til prosjektering og in [...]

27/11/2017|