Miljø og Bærekraft

 Mur og betong gir viktige bidrag til en bærekraftig utvikling, enten det er knyttet til miljø, sosiale eller økonomiske forhold. Bygg og konstruksjoner som har lang levetid, lite vedlikeholdsbehov, redusert energibehov, og trygge mot ytre påvirkninger er gode, bærekraftige bygg. Mur og betong har solide egenskaper som sørger for dette.

Mur har vært produsert industrielt i århundrer og er fremstilt og brukt over hele jorda. Knapt noe byggemateriale er så universelt som mur.

Betongbransjen har gjennom