Norsk murforum2017-10-05T20:35:34+02:00
Logo Norsk murforum

Norsk murforum

Hovedoppgaven til Norsk murforum er å formidle mulighetene som ligger i riktig bygging med mur

Norsk murforum er et samlende bransjeforum som tidligere var en arbeidsgruppe under Byggutengrenser. Fra 1. januar 2017 er forumet etablert som en selvstendig forening som skal være en felles arena for alle aktører i murbransjen. Foreningen skal fremme murbyggeri og murfaget til felles beste for alle aktører i vår bransje og samfunnet. Les mer her.

norsk murdag

Norsk murdag

Norsk Murdag har vært arrangert i en rekke år med murrelaterte presentasjoner fra både inn- og utland. De siste årene har Murverksprisen blitt utdelt på Norsk Murdag.

I starten var murdagen arrangert som et samarbeidprosjekt mellom Sintef Byggforsk og Norsk murform. De siste årene har Byggutengrenser stått som arrangør av Norsk Murdag.

Alle temaer under «Mer om mur»:

Artikler:

Rimur 7

Murbransjen ønsker å styrke rådgivende ingeniørers kompetansen på dimensjonering av murverk. Derfor tilbyr bransjen gjennom Byggutengrenser og Murforum en kursserie under betegnelsen «Rimur» for rådgivende ingeniørbedrif [...]

18/08/2017|

Norsk murforum

Hovedoppgaven er å formidle mulighetene som ligger i riktig bygging med mur Norsk murforum er et samlende bransjeforum som tidligere var en arbeidsgruppe under Byggutengrenser. Fra 1. januar 2017 er forumet etablert som [...]

12/02/2017|