Bygningsmessig brannvern2017-10-02T16:11:43+02:00

Bygningsmessig brannvern

Bygningsmessig brannvern

Materialvalget er ikke likegyldig med tanke på sikkerhet og trygghet. Det ligger et stort ansvar på tiltakshaver og hans rådgivere, på entreprenøren og ikke minst på de som senere skal drifte og bruke byggverket. Valg av konstruksjonsløsninger med mur og betong er ett av flere tiltak som vil bidra til et tryggere bygg.

Alle temaer under «Brannsikkerhet»:

Artikler:

Veilederen «Sjekk brannveggen»

Veilederen «Sjekk brannveggen»  gir en grunnleggende innføring i krav som stilles til brannvegger og typiske feil. En korrekt utført brannvegg kan ikke hindre at en brann oppstår, men den kan begrense skadene ved brann. [...]

28/07/2017|