Brannvernsamarbeidet mur og betong2017-10-05T21:02:47+02:00

Brannvernsamarbeidet mur og betong

Bmb logo

Brannvernsamarbeidet mur og betong er  tilknyttet Byggutengrenser og arbeidet er finansiert av orgnisasjoner og bedrifter i mur- og betongbransjen. Sammen vil vi gi et enda sterkere fokus på mur- og betongløsningenes branntekniske fortrinn. På BMBs nettsider finner du en rekke artikler som beskriver hvordan betong og mur benyttes i bygningsteknisk brannvern.

Alle temaer under «Brannsikkerhet»:

Artikler:

Veilederen «Sjekk brannveggen»

Veilederen «Sjekk brannveggen»  gir en grunnleggende innføring i krav som stilles til brannvegger og typiske feil. En korrekt utført brannvegg kan ikke hindre at en brann oppstår, men den kan begrense skadene ved brann. [...]

28/07/2017|