Mer om brannsikkerhet

Ingen andre land i den vestlige verden har flere branner i forhold til innbyggertallet enn Norge. Knapt noe land i den vestlige verden bygger mer i brennbare materialer enn Norge. Kan det være en sammenheng? Naturligvis brenner det i bygninger i mur og betong også, men materialene hindrer brannene i å spre seg til nærliggende leiligheter eller bygninger.