Tema: Betong

Her er du://Mer om betong
Mer om betong2017-09-12T11:46:51+02:00
mer om betong

På disse sidene presentere vi kort hva betong er og hvordan betongbransjen jobber for en bærekraftig byggenæring.

Du finner eksempler på hvordan betong kan benyttes i spennende arkitektur og for å skape godt utemiljø i parker, hager og på offentlige plasser. Vi viser også hvordan betongen benyttes for å bygge en bærekraftig infrastruktur

Artikler:

Over til studio!

I Betongstudio får du praktiske råd om hvordan du lykkes med betongoverflater. I en bakgård på Enerhaugen i Oslo holder Betongstudio til. Det er Benedikte Thallaug Wedseth som driver studioet i samarbeid med Byggutengrenser. Her kan arkitek [...]

05/10/2018|Stikkord: , |

En bru klemmes inn

Ved Kristiansand bygges det nå en ny Varoddbru som skal erstatte den gamle fra 1956. Den nye betongbrua vil gi trygg og sikker ferdsel for gående, syklende og bilister i mange tiår. Mellom den gamle Varoddbrua (1956), og den ikke fullt så g [...]

14/09/2018|

Kjapp legging av belegningsstein

Med belegningsstein får man solide og flotte utearealer. En stadig økende del av det som legges er også permeable, det vil si at regnvann trenger gjennom dekket og ned i grunnen. Det reduserer problem med overvann og oversvømmelser. For leg [...]

03/09/2018|