Betong i infrastruktur2017-10-14T11:11:00+02:00

Betong i infrastruktur

Betong som byggemateriale inngår i nær alle anlegg i et moderne samfunn. Hovedgrunnen til dette er at betong er robust med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov, den kan produseres lokalt, er godt dokumentert og er et rimelig materiale som håndteres av personell med god fagutdannelse.

Betong har etter hvert blitt et kjennetegn på det moderne Norge og vi finner viktige bruksområder innen olje og gassutvinning, vannkraftanlegg, vannforsyning og avløp- og renseanlegg. Veg- og jernbaneutbygging hadde også vært umulig å gjennomføre uten bruk av betong i de mange tunneler og bruer vi har her i landet. Et annet eksempel er de Nasjonale Turistvegene som bruker betong som arkitektonisk virkemiddel både i veg og på de mange spennende rasteplassene som er bygget de siste årene.

betongdam

Vannforsyning

Vi er stolte av det trygge drikkevannet vårt og tenker ikke så ofte på hvordan det kommer fram til kranen i huset. I alle kommuner finner man dammer i betong som samler regnvann og renseanlegg som sikrer at vannet er rent før det kommer fram til oss. Les mer her

Gulli Bru

Veg og jernbane

Betong inngår i mange veg- og jernbaneanlegg og sikrer langvarige konstruksjoner med høy sikkerhet og lang levetid. Slike konstruksjoner er enten bygget plasstøpte med bruk av fabrikkbetong eller som prefabrikkerte elementer som monteres på anleggsstedet. Les mer her

Kraftverk

Energi

Energinasjonen Norge er i praksis bygget på betong. Alle våre moderne vannkraftanlegg er bygget med betong- fra dammer til kraftstasjoner. Mange av de gigantiske plattformene i Nordsjøen og mottaksanlegg på land er bygget med betong og har bidratt til at norsk betongteknologi har blitt verdensledende på sine felter.  Les mer her

Alle temaer under «Mer om betong»:

Artikler:

En bru klemmes inn

Ved Kristiansand bygges det nå en ny Varoddbru som skal erstatte den gamle fra 1956. Den nye betongbrua vil gi trygg og sikker ferdsel for gående, syklende og bilister i mange tiår. Mellom den gamle Varoddbrua (1956), og den ikke fullt så g [...]

14/09/2018|

Betong og energi

Energinasjonen Norge er i praksis bygget på betong. Alle våre moderne vannkraftanlegg er bygget med betong- fra dammer til kraftstasjoner. Mange av de gigantiske plattformene i Nordsjøen og mottaksanlegg på land er bygget med betong og har [...]

15/02/2017|

Betong i vannforsyning

Vi er stolte av det trygge drikkevannet vårt og tenker ikke så ofte på hvordan det kommer fram til kranen i huset. I alle kommuner finner man dammer i betong som samler regnvann og renseanlegg som sikrer at vannet er rent før det kommer fra [...]

15/02/2017|

Betong i veg og jernbane

Betong inngår i mange veg- og jernbaneanlegg og sikrer langvarige konstruksjoner med høy sikkerhet og lang levetid. Slike konstruksjoner er enten bygget plasstøpte med bruk av fabrikkbetong eller som prefabrikkerte elementer som monteres på [...]

15/02/2017|