Betong i utemiljø2017-10-04T19:21:03+02:00

Betong i utemiljø

Gode uteplasser er svært viktige elementer for å bygge godt nærmiljø både i storbyen og på landet. Støttemurer, belegningsstein og heller i betong benyttes i mindre hager, i byparker og på store industriområder så vel som på parkeringsarealer. Moderne permeable betongdekkene sluker regnvann og er med dette viktige verktøy for å håndtere overvann i et stadig våtere og villere klima. På disse sidene kan du også lese om hvordan nye betongparker ivaretar skaternes miljø og skaper sosiale møteplasser for uorganisert idrett.

Belegninggstein

Belegningsstein av betong er blitt meget populært. I stadig større grad oppgraderer huseiere hage og hjem med belegningsstein, som fås i et stort utvalg former og farger. Bare fantasien setter egentlig grenser for den sjel og identitet man vil gi miljøet rundt boligen.  Dette kan du lese mer om på www.belegningsstein.info

Skateanlegg i betong

I en veileder fra Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB) om valg av materialer for rullebrettanlegg står det blant annet: «Et skateanlegg i betong er vedlikeholdsfritt, gir lite støy, har lavere skadefrekvens, men viktigst av alt; best kjørefølelse. Det er raskt, passe glatt og gir den beste poppen. Skatere vil skate. Norge trenger skateanlegg i betong».

Støttemurer

Støttemurer med betongblokker benyttes i en rekke sammenhenger, både av offenlige og private byggherrer.  Støttemurer med betongblokker kan etableres med hellende terreng i bakkant eller med trafikklaster oppå av ulik størrelse. I de fleste slike tilfeller vil det imidlertid være behov av å benytte jordarmering bak betongblokkene. Les mer på nettsidene til Norsk Belegningsstein

Alle temaer under «Mer om betong»:

Artikler:

Lekre betongdetaljer i minnesmerke

Ved å putte glass i betong kan du få fine effekter både med lys og farge. Foran høyblokka i regjeringskvartalet er det laget et midlertidig minnesmerke for 22. juli. Her har landskapsentreprenør Steen & Lund benyttet glassbiter i det yt [...]

25/03/2019|

Støpt for allsidig aktivitet

To av finalistene til årets Betongtavle er byggverk laget for allsidig aktivitet: Ulstein Arena og Skateparken i Tasta. Begge prosjektene gir solid ramme for idrett og utfoldelse, og betongarbeidene er utført med høy kvalitet. I sentrum av [...]

14/11/2018|

Rasteplasser blir fotoikoner

Satsingen på Nasjonale Turistveger har gitt stor internasjonal oppmerksomhet for spenstig arkitektur i storslåtte omgivelser. I 2018 åpnet to nye rasteplasser som begge er finalister til Betongtavlen: Ureddplassen og Bukkekjerka. Straks de [...]

14/11/2018|

Kjapp legging av belegningsstein

Med belegningsstein får man solide og flotte utearealer. En stadig økende del av det som legges er også permeable, det vil si at regnvann trenger gjennom dekket og ned i grunnen. Det reduserer problem med overvann og oversvømmelser. For leg [...]

03/09/2018|

Den beste bruken av betong i utemiljø

Det er stor interesse for hvordan man kan benytte betong i utemiljø som byrom, parker og andre utearealer. Tirsdag 14.mars var auditoriet i den flotte og rehabiliterte Ur-bygningen ved NMBU på Ås fylt med interesserte og aktive studenter so [...]

14/06/2017|