Sarvsfossen dam2018-11-09T09:03:04+02:00

Project Description

Det er sjelden at et slikt stort damprosjekt bidrar så positivt i nærmiljøet. Sarvsfossen dam ligger fint i terrenget tett til Bykles sentrumsbebyggelse og bidrar ikke bare med ren vannkraft.

Sarvsfossen dam sikrer også veiforbindelse til den andre siden av dalen via bru på toppen av dammen. Ved å fylle den tidligere utilgjengelige kløften med en ny stille vannvei, vil dammen også tilby nye rekreasjonsområder nord for sentrum

Byggherre: Otra Kraft AS
Arkitekt: Norconsult (80-tallet)
Byggeteknisk rådgiver: Multiconsult
Hovedentreprenør: Implenia
Underentreprenør betongarbeider: Kruse Smith AS
Betongfabrikk: Unicon- mobil

Prosjektdetaljer

Materialer:

Fotograf(er):

Jan Eldegard Hjelle