Om Byggutengrenser

Byggutengrenser er et bransjeorgan opprettet for å inspirere og informere om riktig bruk av mur og betong.

Vi vil informere om de endeløse mulighetene som er tilstede ved bygging i mur eller betong. I 2018 vil foreningen øke ressursbruken for å fremme løsninger som viser hvordan mur og betong kan brukes for å oppnå god arkitektur med miljøvennlige, lønnsomme og robuste bygg og anlegg. Vi ser at disse totalløsninger er lite synlige for beslutningstakere og vi vil øke ressursbruken for å nå ut med gode eksempler og forbildeprosjekter.