Fotografer

Bilderettigheter

Bildene som ligger på www.byggutengrenser.no er enten Byggutengrensers eiendom eller bilder som Byggutengrenser gjengir med tillaltelse fra rettighetshaver.

Det er ikke lov til å kopiere og benytte disse bildene uten Byggutengrensers eller rettighetshavers tillatelse.

Ta kontakt hvis det er ønske om å benytte noen av disse bildene.