Ofte stilte spørsmål2017-10-11T10:13:26+02:00
tenke

Vi har samlet noen av de spørsmålene om betong og mur som vi ofte mottar!

Finner du ikke det du lurer på i listen under? – Søk i feltet over, eller send oss spørsmålet her

Vi vil  forsøke å svare og deler dette med andre på denne siden.

Kalksteinsmel, flyveaske, slagg og silikastøv2017-09-19T09:10:36+02:00

I moderne betong tilsettes det ulike materialer for å endre og forbedre betongens egenskaper. Høyere styrke, høyere tetthet og større motstand mot korrosjon er oftest målene når man tilsetter disse materialene.

De mest vanlige av disse materialene er finmalt kalkstein (kalksteinsmel), flyveaske fra kullfyrte kraftverk, slagg fra råjernsproduksjon og silikastøv fra ferrosilisiumproduksjon.

Disse materialenes egenskaper kan kort omtales slik:

 • Kalksteinsmel tilsettes normalt i en mengde på 4-5% av klinkerinnholdet og forbedrer hovedsakelig betongens støpelighet og erstatter mindre deler av såkalt portlandklinker. Dette bidrar også til å redusere sementens miljøavtrykk.
 • Flyveaske er et pozzolant materiale som er et biprodukt fra rensing av avgasser i kullfyrte kraftverk. Flyveaske brukes som tilsetning i sement og betong og er et standardisert produkt. Ref. NS EN 450-1. Flyveaske tilsettes normalt i sementproduksjonen for å oppnå høyere styrke og større tetthet i betong samt for å redusere miljøavtrykket for betong. Tilsetning med mengde på ca 20% av klinkerinnholdet i sement er normalt men flyveaske kan også tilsettes i betongblander slik at innblandingen blir enda høyere. Denne flyveasken må ikke forveksles med aske som kommer fra avfallsforbrenningsanlegg. Dette avfallet betegnes også som flyveaske men er ofte forurenset og benyttes ikke til betongformål
 • Slagg er et pozzolant materiale som er et biprodukt fra smelteverksindustrien og som brukes som tilsetning i sement og er et standardisert produkt. Ref EN15167-1:2006 Slagg kan tilsettes i sementproduksjonen med ulike doseringer men Innblanding ligger normalt på ca 30% av klinkerandelen men kan økes til 70-75% for å oppnå spesielle betongegenskaper. Slagg benyttes for å oppnå høyere styrke og større tetthet i betong samt for å redusere miljøavtrykket for betong.
 • Silikastøv er et pozzolant materiale som er et biprodukt fra rensing av avgasser fra produksjon av ferrosilisium. Silikastøv brukes som tilsetning i betong og er et standardisert produkt. Ref. EN 13263 Silikastøv tilsettes normalt i betongproduksjonen for å oppnå høyere styrke og større tetthet i betong. Silikastøv kan tilsettes i betongproduksjonen med ulike doseringer men innblanding ligger normalt på ca 4-6% av klinkerandelen
Hvordan kan jeg beskrive hvordan jeg vil ha betongoverflaten2017-09-18T16:13:50+02:00

Byggutengrenser og BETONGstudio har tatt initiativet til en veiledning for arkitekter og rådgivende ingeniører for å sikre bedre kvalitet og forutsigbarhet på synlige betongoverflater.

Denne anvisningen er derfor tenkt som et bidrag i denne sammenheng og den forklarer prosessen for utformingen av beskrivelsestekstene og vi pre­senterer noen viktige huskeregler i det vi kaller for 8 bud for en vellykket betongoverflate.

Anvisningen er i første omgang utformet med tanke på plasstøpt betong, men kan med små justeringer også anvendes ved beskrivelse av overflaten på betongelementer. Anvisningen er tilgjengelig på www.betongstudio.no

Overflatebehandling av betong2017-09-18T16:05:11+02:00

Materialene som brukes ved overflatebehandling av betong deles inn i to kategorier: filmdannende belegg og ikke-filmdannende impregneringer/støvbinding.
Maling og lasurer er tradisjonelt typiske eksempler på filmdannende belegg men det finnes også nye typer lasurer som er ikke-filmdannende

Når det gjelder impregneringer, skiller vi mellom ikke- filmdannende hydrofoberende (vannavvisende) og poreblokkerende impregneringer. Det finnes også oleofobe (oljeavvisende) impregneringer.
Det er en rivende utvikling når det gjelder materialer, produkter og utførelsesmetoder og vi anbefaler å innhente den nyeste informasjonen fra leverandørleddet.

Du kan lese mer om de forskjellige behandlingsmåtene støvbinding, Impregnering, lasering og maling på våre nettsider www.betongstudio.no

Hvor kan jeg henvende meg med andre betong- og murspørsmål?2017-09-18T11:04:26+02:00

Her er noen av de stedene du kan få mer informasjon om betong og mur:

 • Norsk Betongforening samler det tekniske fagmiljøet om betong betong.net
 • Norsk Fabrikkbetongforening samler bedrifter som leverer fabrikkbetong fabeko.no
 • BETONGstudio samler de som fokuserer på betongoverflater betongstudio.no
 • Norsk murforum samler den norske murbransjen murforum.no
 • Betongelementforeningen samler bedrifter som leverer betongelementer betongelement.no
 • Norsk Belegningsstein samler bedrifter som leverer heller og belegningsstein belegningsstein.info
 • BASAL samler bedrifter som leverer rør og kummer i betong basal.no
Forskjellen på sement og betong2017-09-18T16:14:44+02:00

Mange vet ikke forskjellen på sement og betong. Her er definisjonen:

Sement er et fint pulver laget hovedsakelig av brent kalkstein som vi kan blande med vann, sand og stein til betong. Sement er altså «limet» som får alt til å henge sammen og betong er den ferdige blandingen som i starten kalles fersk betong. Sementen (limet) reagerer kjemisk med vannet og resultatet blir etter noen timer til herdet betong

For oss som jobber med materialet til daglig, blir det derfor muntert når vi ser for oss sementvegger som ville rast sammen som et sandslott, sementpotter til planter som ville blåst bort i den labreste sommerbris og innbo i sement som ville vært noe støvete greier Man bør virkelig ikke drikke av tekanne i sement).

Industriell betongproduksjon skjer ved at sement fraktes som pulver i bulk fra sementfabrikker til betongfabrikker som deretter leverer fersk fabrikkbetong eller herdede betongelementer og -produkter til byggeplassen. Betong er et svært kortreist produkt da de fleste kommuner i Norge har minst en betongprodusent.

Hvordan kan jeg få en spennende betongoverflate?2017-09-18T16:11:46+02:00

Mange ønsker seg en spenende betongoverflate. Det er forskalingen som skaper strukturen i en betongoverflate. For gulvoverflater er det imidlertid metoden for utstøping, avretting og glatting av flaten som er avgjørende.

Veggforskalinger utført med uhøvlede planker av tre gir betongen nærmest et organisk struktur men stålforskalinger og bruk av glatte forskalingsplater gir en mer karakteristisk oppruting av overflaten med de lett gjenkjennelige «staghullene». Mer råd og tips kan du få på www.betongstudio.no og gjennom boken «Betongoverflater» som er utgitt av Gyldendal Akademisk og Byggutengrenser. Boken kan kjøpes hos Byggutengrenser

Les også om grafisk betong.

Hvordan kan jeg beskrive hvordan jeg vil ha betongoverflaten

Byggutengrenser og BETONGstudio har tatt initiativet til en veiledning for arkitekter og rådgivende ingeniører for å sikre bedre kvalitet og forutsigbarhet på synlige betongoverflater.

Denne anvisningen er derfor tenkt som et bidrag i denne sammenheng og den forklarer prosessen for utformingen av beskrivelsestekstene og vi pre­senterer noen viktige huskeregler i det vi kaller for 8 bud for en vellykket betongoverflate.

Anvisningen er i første omgang utformet med tanke på plasstøpt betong, men kan med små justeringer også anvendes ved beskrivelse av overflaten på betongelementer. Anvisningen er tilgjengelig på www.betongstudio.no

Hvordan oppnår man hvit betong?2017-09-18T16:00:32+02:00

Skal du ha en lys betong kan du bruke hvit sement sammen med ordinær sand og stein. Ønsker du imidlertid en hvit betong, må du benytte hvit eller lys sand i blanding med hvit sement. Farge på større stein i betongen er mindre viktig da den normalt ikke vil være synlig i overflaten. Unntaket er selvfølgelig slipt betong der hensikten er å slipe fram noe av den grovere steinen.

Du kan lage hvit betong ved bruk av hvit sement som du kan kjøpe hos byggevareforhandler for eksempel fra HMH Cement i Oslo: www.hmhcement.no

Tips og råd til utførelsen kan du få gjennom BETONGstudio: www.betongstudio.no

Hvordan slipes betonggulv?2017-09-18T10:55:21+02:00

Slipte betonggulv blir stadig mer etterspurt og dette skyldes både tekniske og estetiske egenskaper med dette materialvalget. Kombinert med gulvvarme skaper det høy inne-komfort med jevn varme om vinteren samt at det sikrer behagelige temperaturer om sommeren gjennom å utnytte betongens termiske egenskaper. De termiske egenskapene vil virke kjølende på rommene på dager med høy utetemperatur ved at temperatursvingninger utjevnes. I tillegg er jo vedlikeholdsbehovet minimalt og et slipt betonggulv gir et solid og unikt uttrykk i boligen.

Det er imidlertid noen forhold som er viktige å ta med i betraktningen for å oppnå gode resultater:

 1. Når betongen støpes bør dere ha en god dialog med de selskapet som leverer betongen for å sikre at den betongresepten som velges har de riktige egenskapene for dette anvendelsesområdet.
  Dere bør bla avklare hvilke typer farge (lys/grå etc.) betongen skal ha, hvilke farger dere ønsker i tilslaget/steinen som blandes inn og som avdekkes med sliping
 2. Dere må ta kontakt med anerkjente gulvslipingsentreprenører for blant annet å avtale hvor dyp sliping dere ønsker, de kan også ofte henvise dere til lokale selskaper som kan støpe gulvet for dere Se?
 3. Det er viktig med nøyaktighet og jevnhet i den støpte betongoverflaten slik at man sikrer en jevnt visuelt uttrykk etter sliping
 4. Når gulvet er støpt og slipt, bør overflaten behandles med et impregneringsmiddel eller annen overflatebehandling for å hindre at søl kan trekke ned i porene i overflaten. Som oftest benyttes en såkalt «steinsåpe» til dette formålet.
 5. Det er viktig å benytte de rengjøringsmidler og -metoder som beskrives av entreprenør og leverandør av etterbehandlingsprodukt
 6. Ved bruk av betonggulv i våtrom anbefales det å benytte de retningslinjer som er gitt i «Våtroms-normen» og som benyttes av anerkjente entreprenører.

På nettsidene våre www.betongstudio.no finner du eksempler på slipte overflater og overflatebehandling.

S også boka:  Betongoverflater

Et eksempel på selskap som sliper betong er: www.rad.no

Hvem bygger boliger i betong og mur2017-10-18T16:27:04+02:00

Ønsker du deg et murhus eller et betonghus? Det er en rekke utførende entreprenører som kan bygge drømmeboligen din i betong eller mur.

En mulig vei å gå er å kontakte Murhuskjeden Håndverksmur der du kan få ideer og råd for å videreutvikle planene dine. Når du finner et huskonsept du er fornøyd med, vil det være enklere for utførende entreprenører å gi deg kostnadsestimat.

Her er noen andre nettsteder som du kan samle ideer:

 

 

 

 

 

Metoder for pussing av muroverflater2017-09-18T16:03:01+02:00

Det er mange ulike metoder som benyttes for pussing av muroverflater og de gir ulike overflatestrukturer. Du kan pusse både teglstein, lecablokker, betongblokker eller naturstein. Du kan kjøpe pussmørtel hos byggevareforhandleren som er tilpasset ditt bruksområde.

Metoder som slemming og sekkeskuring av vegg bør utføres av fagutdannet personell for at du skal oppnå en varig og vedlikeholdsfri flate med den riktige ‘rustikke’ utseende. Vi anbefaler at du tar kontakt med en murmester for disse arbeidene.

Boken Norsk Murarkitektur utgitt av Gyldendal Akademisk og Byggutengrenser gir inspirasjon til bruk av mur samt tips og råd til utførelse. Den kan kjøpes hos Byggutengrenser.