En bru klemmes inn

2018-09-14T09:04:13+02:0014/09/2018|Kategorier: Betong, Betong og infrastruktur|

Ved Kristiansand bygges det nå en ny Varoddbru som skal erstatte den gamle fra 1956. Den nye betongbrua vil gi trygg og sikker ferdsel for gående, syklende og bilister i mange tiår. Mellom den gamle Varoddbrua (1956), og den ikke fullt så g [...]