– Flere norske kommuner har som målsetting å bygge offentlige bygg i tre. Målsettingen gir dyrere bygg og ingen dokumentert positiv miljøeffekt, sier Vetle Houg i Byggutengrenser.

Søndre Land kommune i Oppland bygger nytt omsorgssenter til sine innbyggere. Etter en lang kommunal prosess, hvor flere spør seg om kommunen faktisk har råd til bygget, velger politikerne den dyreste løsningen og en kostnadsøkning på 34 millioner kroner.

Hva får en kommune til å bruke millioner av kroner mer enn nødvendig? Jo, kommunen hevder bruken av massivtre vil redusere CO2-utslipp, samt at det blir mindre behov for oppvarming og mindre støy i byggeperioden på halvannet å