Om et drøyt halvår står Powerhouse Brattøra ferdig. Kontorbygget sentralt i Trondheim er blant de mest miljøambisiøse bygg i Norge. Her har alle parter anstrengt seg for å nå målet.

– Bygget vil i sin brukstid generere mer energi enn det som blir brukt både i produksjon av materialer, bygging, drift og rivning, forklarer Sverre Smeplass i Skanska.

Om målet er et bærekraftig bygg, så er det flere tilnærminger til hvordan man løser det. Powerhouse har valgt en tydelig og målbar vei: Bygget skal gi mer energi enn det tar. Alt inkludert.

– Det er et absolutt mål, og det har vært førende for alt vi har gjort hele veien i prosjektet, forklarer Sverre Smeplass, betongteknolog i Skanska og en av landets ledende fagpersoner på betong.

Arkitekt for bygget er Snøhetta, og byggherre er Entra. Skanska er entreprenør – og vil selv være blant leietakerne i bygget når det står ferdig i mars neste år.

– Ja, her i denne etasjen vil vi sitte. Det gleder jeg meg til. Det blir lyse, fine lokaler. Lys kommer inn b