Interessen for faget murkonstruksjoner har økt jevnt de siste årene og faget har nå mellom 30 og 50 studenter årlig.

Fra Professor II til FOU-prosjekt

Professor Kalle Høiseth og Professor Tore Kvande er engasjert av murbransjen for å tilrettelegge og gjennomføre undervisning i murkonstruksjoner.  Dette har vært en stor suksess og interessen for faget har vært økende de siste årene.

Etter å ha startet engasjementet som Professor II stillinger ved NTNU for flere år siden, er arbeidet nå et FoU prosjekt ved Fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU. Dette prosjektet er finansiert av bedriftene i murbransjen gjennom et samarbeid med Byggutengrenser.

De to professorene har ansvar for undervisningen, oppdatering av pensum i henhold til regelverk og anvisninger. Dette pensumet er nå på god vei til å bli omfattende lærebok i faget murkonstruksjoner. De jobber også med formidling av murverksorientert FoU via nasjonale