Hva er et miljøvennlig byggemateriale?

Hvordan skal ulike byggematerialers miljøegenskaper vurderes opp mot hverandre? Hva skal man vektlegge tyngst? Og hva betyr mindre i det store miljøregnskapet?
Ulike fagmiljøer kan ha ulike oppfatninger, men de fleste er enige om at det er i bruksfasen et bygg forbruker mest energi
og belaster miljøet mest. Produksjonsfasen utgjør ofte mindre enn 10% av den totale miljøbelastningen. Mur- og betongmaterialene er ganske riktig energikrevende i produksjonsprosessen. Men på grunn av lang brukstid, kommer de tunge materialene likevel svært godt ut i en livsløpsbetraktning.
De har lang levetid, krever lite vedlikehold, er fukt- og råtebestandige, brenner ikke og har et stort gjenbrukspotensiale. I tillegg kan riktig utnyttelse av de tunge materialenes termiske egenskaper gi en betydelig reduksjon av byggets energibehov i driftsfasen.
Det finnes bare én fornuftig måte å vurdere byggematerialers miljøegenskaper på, nemlig å ta hensyn til hele livsløpet. Det er nettopp i det perspektivet at mur og betong fremstår som et svært godt valg for den som vil bygge og drifte et bygg miljøvennlig.
Brosjyren Miljø, mur og betong er utgitt a