fakta om mur og betong

tunge konstruksjoner demper støy

tunge konstruksjoner demper støy

Sjenerende nabo- og trafkkstøy er det man klager mest over i dagens flerfamiliehus. Dagens krav til lydisolasjon mellom leiligheter står ikke i forhold til hva man nå må betale for en slik bolig. Med skillevegger og etasjeskillere i våre materialer kombinert med gode trinnlydsdempninger oppfyller man  på en enkel måte ikke bare dagens krav, men også morgendagens krav. I moderne og kostbare leiligheter behøver det ikke lenger være nødvendig  å høre hver detalj av hva som foregår hos naboen.

lyd

Sov godt i et hus av mur og betong!

God lydisolasjon er en viktig for trivselen. Spesielt i urbane strøk og der det er mye trafikk, er betong og mur et naturlig og kostnadseffektivt valg for å fjerne støy og skape et godt innemiljø. God lavfrekvent isolering er bare praktisk mulig med tunge konstruksjonsmaterialer, slik som for eksempel mur- og betongkonstruksjoner. Lydisolerende konstruksjoner må...Les mer...

Støyplager kan gå på livet løs

Bedre lydisolasjon og skjerming mot støy kan redde både liv og miljø, hevder Truls Gjestland, støyforsker ved Sintef i Trondheim. I en artikkel i Huseierinfo som er et tidsskrift for Norges Huseierforbund, fremgår det at omkring 750.000 mennesker her i landet bor i risikosoner med mye trafikkstøy og disse har en klart økt risiko for å bli...Les mer...