Tema: Bærekraft og miljø

Her er du://Mer om bærekraft og miljø
Mer om bærekraft og miljø 2017-10-05T19:58:28+00:00

Bærekraftig utvikling er i hovedsak bygget på tre fundamenter. Disse er miljøforhold, sosiale forhold og økonomiske forhold.

Vi må sikre at alle disse møter behovene til dagens generasjon. De må imidlertid ikke redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

De siste årene er begrepet bærekraft benyttet i reklamesammenheng om ulike produkter og tjenester. Resultatet er utvanning av begrepets egentlige innhold. Vi ser et økende behov for oppdatert kunnskap rundt byggeproduktenes bærekraft herunder miljøegenskapene.

Betongbransjen har i flere år samarbeidet gjennom prosjektet «Miljøhandlingsplanen for betong» som har samlet fakta og dokumentasjon rundt betong og gjort den tilgjengelig for alle via www.miplan.no. I 2017 er det nye programmet «Betongløftet» etablert og skal vise praktiske eksempler på bærekraftige bygg- og anlegg gjennom forbildeprosjekter. Se www.betongloftet.no. Disse forbildeprosjektene skal samordne miljømessige, sosiale og økonomiske mål i planlegging og handling.

Artikler:

Visste du dette om betong og miljø?

Miljøkomiteen i Norsk Betongforening har laget en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø? Formålet er å gi en saklig og kortfattet beskrivelse av de ulike områdene hvor betong kan påvirke miljøet. [...]

19/09/2017|

Overvann blir dyrt!

Vannet har den siste uka strømmet både i øst og i vest og skadet bygg og infrastruktur. For å finansiere kommunenes utfordringer med å takle økende mengder overvann, er et eget overvannsgebyr på trappene. Det er et offen [...]

15/09/2017|Tags: , |