Tema: Bærekraft og miljø

Her er du://Mer om bærekraft og miljø
Mer om bærekraft og miljø2018-05-02T10:36:12+02:00
Miljø og Bærekraft

 Mur og betong gir viktige bidrag til en bærekraftig utvikling, enten det er knyttet til miljø, sosiale eller økonomiske forhold. Bygg og konstruksjoner som har lang levetid, lite vedlikeholdsbehov, redusert energibehov, og trygge mot ytre påvirkninger er gode, bærekraftige bygg. Mur og betong har solide egenskaper som sørger for dette.

Mur har vært produsert industrielt i århundrer og er fremstilt og brukt over hele jorda. Knapt noe byggemateriale er så universelt som mur.

Betongbransjen har gjennom prosjektet «Miljøhandlingsplanen for betong» samlet fakta og dokumentasjon rundt betong og gjort den tilgjengelig på www.miplan.no.

Artikler:

Geopolymerbetong, hva er nå det?

Du har kanskje hørt om geopolymerbetong og at det er en type betong som kan produseres med lavere klimagassutslipp enn dagens betong? Geopolymerbetonger er enkelt forklart betong basert på en sement hvor bindemiddelet ak [...]

27/03/2019|

Den gode peisvarmen

Hva er vel mer stemningsskapende nå om vinteren enn å fyre opp i peisovnen og kjenne varmen? Har du også en ovn kledt med stein, mur eller betong så vet du også veldig godt at du får to gode effekter av dette: Den krafti [...]

19/12/2018|

Powerhouse – bygg med energioverskudd

Om et drøyt halvår står Powerhouse Brattøra ferdig. Kontorbygget sentralt i Trondheim er blant de mest miljøambisiøse bygg i Norge. Her har alle parter anstrengt seg for å nå målet. - Bygget vil i sin brukstid generere m [...]

20/09/2018|