Kulturbygg

Kulturbygg

inspirasjon

Foto: Ole H Krokstrand
Kimen kulturhus, Stjørdal tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter, Lusparken Arkitekter, JSTArkitekter Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: Ole H Krokstrand
Stormen konserthus og bilbliotek, Bodø tegnet av DRDH Architects med DARK Arkitekter Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: Ole H Krokstrand
KOnserthuset i København, København tegnet av Jean Nouvel Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: Ole H Krokstrand
Steindalsfossen, Nasjonal turistveg Hardanger tegnet av Jarmund/Vigsnæs AS Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: © Mads Frederik (via Tegnestuen Vandkunsten)
Hamar Kulturhus, Hamar Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: Thomas Bo Jensen
Erkebispegården Trondheim - Gjenoppbygging, Trondheim tegnet av Eggen Arkitekter Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: Jiri Havran
Stavanger konserthus, Stavanger tegnet av Ratio arkitekter as, Oslo Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: ©Diephotodesigner.de /RRA Arkitekter
Trollstigplatået, Trollstigen, Geiranger tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: © Jiri Havran
Teater- og Konserthuset Kilden, tegnet av ALA Architects (Helsinki) i samarbeid med SMS arkitekter (Kristiansand) Se bygget og opplev flere bygg

inspirasjon

Foto: © Reiulf Ramstad Arkitekter RRA
Selvika - en rasteplass, Havøysund tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter Se bygget og opplev flere bygg