Publikasjoner 2017-10-07T17:32:13+00:00
Publikasjoner

Her finner du alle våre publikasjoner innen følgende kategorier:

Miljø, Betongoverflater, Skateanlegg, Belegningsstein
Murverksprisen, Betongtavlen, St
udieturer, AHO works, Pressemeldinger,

Byggutengrensers veiledninger og andre publikasjoner er utarbeidet med formål å formidle kjent viten på det tidspunkt redaksjonen ble avsluttet. Feil eller mangler kan likevel forekomme. Byggutengrenser har intet ansvar for feil eller mangler og mulige konsekvenser av disse. Det forutsettes at veiledninger og publikasjoner benyttes av kompetente, fagkyndige personer med forståelse for begrensningene og forutsetningene som legges til grunn .

Title
Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein
 1 file(s)  50 downloads
Belegningsstein 19/04/2018
Dimensjonering Veileder
 1 file(s)  39 downloads
Belegningsstein 19/04/2018
Permeable dekker
 1 file(s)  27 downloads
Belegningsstein 19/04/2018
Bygningsmasse og vedlikehold av kommunale bygg
 1 file(s)  51 downloads
Miljø 05/04/2018
Termisk masse workshop – rapport
 1 file(s)  20 downloads
Miljø 09/04/2018
Ombruk og gjenvinning av betong
 1 file(s)  19 downloads
Miljø 09/04/2018
Mur og betong i bygningsmessig brannvern
 1 file(s)  7 downloads
Brann 09/04/2018
Betong for fremtiden
 1 file(s)  53 downloads
Miljø 09/04/2018
Karbonopptak i betong
 1 file(s)  8 downloads
Miljø 09/04/2018
Betong for energieffektive bygninger
 1 file(s)  152 downloads
Miljø 09/04/2018
Anvisning for å sikre bedre beskrivelse av betongoverflater
 1 file(s)  164 downloads
Betongoverflater 09/04/2018
Aho works – vår 2017
 1 file(s)  588 downloads
Aho works 09/04/2018
Miljøbrosjyre
 1 file(s)  129 downloads
Miljø 09/04/2018
Sjekk brannveggen
 1 file(s)  86 downloads
Brann 09/04/2018
Den nye betongen
 1 file(s)  129 downloads
Miljø 09/04/2018
Støttemurer av betongblokker
 1 file(s)  86 downloads
Belegningsstein 09/04/2018
Betong i rullebrettanlegg
 1 file(s)  99 downloads
Skateanlegg 09/04/2018
Hvordan beskrive synlige betongoverflater
 1 file(s)  172 downloads
Betongoverflater 09/04/2018
ESCN-award 2016 Pressemelding
 1 file(s)  5 downloads
Pressemeldinger 09/04/2018
Murverksprisen 2016
 1 file(s)  124 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Valencia 2016
 1 file(s)  130 downloads
Studieturer 09/04/2018
Murverksprisen 2015
 1 file(s)  166 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Betongtavlen 2015
 1 file(s)  25 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2014
 1 file(s)  131 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Hamburg 2014
 1 file(s)  126 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2014
 1 file(s)  14 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2013
 1 file(s)  70 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Italia 2013
 1 file(s)  127 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2013
 1 file(s)  137 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2012
 1 file(s)  143 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Italia 2012
 1 file(s)  100 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2012
 1 file(s)  162 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2011
 1 file(s)  121 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Betongtavlen 2011 – Bjørvikatunnelen
 1 file(s)  134 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Betongtavlen 2011 – Midtåsen Skulpturpavilliong
 1 file(s)  113 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Berlin 2011
 1 file(s)  123 downloads
Studieturer 09/04/2018
Studietur Paris, Lyon 2010
 1 file(s)  120 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2010
 1 file(s)  123 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Tyskland 2009
 1 file(s)  126 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2009
 1 file(s)  146 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Spania, Sveits, Portugal
 1 file(s)  116 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2002
 1 file(s)  138 downloads
Betongtavlen 07/10/2017