Publikasjoner 2017-10-07T17:32:13+00:00
Publikasjoner

Her finner du alle våre publikasjoner innen følgende kategorier:

Miljø, Betongoverflater, Skateanlegg, Belegningsstein
Murverksprisen, Betongtavlen, St
udieturer, AHO works, Pressemeldinger,

Byggutengrensers veiledninger og andre publikasjoner er utarbeidet med formål å formidle kjent viten på det tidspunkt redaksjonen ble avsluttet. Feil eller mangler kan likevel forekomme. Byggutengrenser har intet ansvar for feil eller mangler og mulige konsekvenser av disse. Det forutsettes at veiledninger og publikasjoner benyttes av kompetente, fagkyndige personer med forståelse for begrensningene og forutsetningene som legges til grunn .

Title
Termisk masse workshop – rapport
 1 file(s)  5 downloads
Miljø 10/10/2017
Ombruk og gjenvinning av betong
 1 file(s)  1 download
Miljø 10/10/2017
Mur og betong i bygningsmessig brannvern
 1 file(s)  1 download
Brann 07/10/2017
Betong for fremtiden
 1 file(s)  3 downloads
Miljø 07/10/2017
Karbonopptak i betong
 1 file(s)  2 downloads
Miljø 07/10/2017
Betong for energieffektive bygninger
 1 file(s)  10 downloads
Miljø 28/08/2017
Anvisning for å sikre bedre beskrivelse av betongoverflater
 1 file(s)  23 downloads
Betongoverflater 28/08/2017
Aho works – vår 2017
 1 file(s)  3 downloads
Aho works 18/08/2017
Miljøbrosjyre
 1 file(s)  10 downloads
Miljø 07/10/2017
Sjekk brannveggen
 1 file(s)  12 downloads
Brann 02/10/2017
Den nye betongen
 1 file(s)  8 downloads
Miljø 07/10/2017
Støttemurer av betongblokker
 1 file(s)  5 downloads
Belegningsstein 29/11/2017
Betong i rullebrettanlegg
 1 file(s)  4 downloads
Skateanlegg 07/10/2017
Hvordan beskrive synlige betongoverflater
 1 file(s)  15 downloads
Betongoverflater 07/10/2017
ESCN-award 2016 Pressemelding
 1 file(s)  4 downloads
Pressemeldinger 07/10/2017
Murverksprisen 2016
 1 file(s)  17 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Valencia 2016
 1 file(s)  0 download
Studieturer 15/08/2017
Murverksprisen 2015
 1 file(s)  24 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Betongtavlen 2015
 1 file(s)  4 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2014
 1 file(s)  19 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Hamburg 2014
 1 file(s)  2 downloads
Studieturer 15/08/2017
Betongtavlen 2014
 1 file(s)  5 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2013
 1 file(s)  4 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Italia 2013
 1 file(s)  0 download
Studieturer 15/08/2017
Betongtavlen 2013
 1 file(s)  11 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2012
 1 file(s)  19 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Italia 2012
 1 file(s)  2 downloads
Studieturer 15/08/2017
Betongtavlen 2012
 1 file(s)  15 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2011
 1 file(s)  12 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Betongtavlen 2011 – Bjørvikatunnelen
 1 file(s)  12 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Betongtavlen 2011 – Midtåsen Skulpturpavilliong
 1 file(s)  15 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Berlin 2011
 1 file(s)  2 downloads
Studieturer 15/08/2017
Studietur Paris, Lyon 2010
 1 file(s)  1 download
Studieturer 15/08/2017
Betongtavlen 2010
 1 file(s)  14 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Tyskland 2009
 1 file(s)  0 download
Studieturer 15/08/2017
Betongtavlen 2009
 1 file(s)  21 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Spania, Sveits, Portugal
 1 file(s)  1 download
Studieturer 15/08/2017
Betongtavlen 2002
 1 file(s)  13 downloads
Betongtavlen 07/10/2017