Publikasjoner 2017-10-07T17:32:13+00:00
Publikasjoner

Her finner du alle våre publikasjoner innen følgende kategorier:

Miljø, Betongoverflater, Skateanlegg, Belegningsstein
Murverksprisen, Betongtavlen, St
udieturer, AHO works, Pressemeldinger,

Byggutengrensers veiledninger og andre publikasjoner er utarbeidet med formål å formidle kjent viten på det tidspunkt redaksjonen ble avsluttet. Feil eller mangler kan likevel forekomme. Byggutengrenser har intet ansvar for feil eller mangler og mulige konsekvenser av disse. Det forutsettes at veiledninger og publikasjoner benyttes av kompetente, fagkyndige personer med forståelse for begrensningene og forutsetningene som legges til grunn .

Title
Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein
 1 file(s)  38 downloads
Belegningsstein 19/04/2018
Dimensjonering Veileder
 1 file(s)  34 downloads
Belegningsstein 19/04/2018
Permeable dekker
 1 file(s)  23 downloads
Belegningsstein 19/04/2018
Bygningsmasse og vedlikehold av kommunale bygg
 1 file(s)  47 downloads
Miljø 05/04/2018
Termisk masse workshop – rapport
 1 file(s)  20 downloads
Miljø 09/04/2018
Ombruk og gjenvinning av betong
 1 file(s)  18 downloads
Miljø 09/04/2018
Mur og betong i bygningsmessig brannvern
 1 file(s)  6 downloads
Brann 09/04/2018
Betong for fremtiden
 1 file(s)  45 downloads
Miljø 09/04/2018
Karbonopptak i betong
 1 file(s)  5 downloads
Miljø 09/04/2018
Betong for energieffektive bygninger
 1 file(s)  146 downloads
Miljø 09/04/2018
Anvisning for å sikre bedre beskrivelse av betongoverflater
 1 file(s)  154 downloads
Betongoverflater 09/04/2018
Aho works – vår 2017
 1 file(s)  511 downloads
Aho works 09/04/2018
Miljøbrosjyre
 1 file(s)  106 downloads
Miljø 09/04/2018
Sjekk brannveggen
 1 file(s)  77 downloads
Brann 09/04/2018
Den nye betongen
 1 file(s)  119 downloads
Miljø 09/04/2018
Støttemurer av betongblokker
 1 file(s)  71 downloads
Belegningsstein 09/04/2018
Betong i rullebrettanlegg
 1 file(s)  97 downloads
Skateanlegg 09/04/2018
Hvordan beskrive synlige betongoverflater
 1 file(s)  158 downloads
Betongoverflater 09/04/2018
ESCN-award 2016 Pressemelding
 1 file(s)  5 downloads
Pressemeldinger 09/04/2018
Murverksprisen 2016
 1 file(s)  94 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Valencia 2016
 1 file(s)  121 downloads
Studieturer 09/04/2018
Murverksprisen 2015
 1 file(s)  163 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Betongtavlen 2015
 1 file(s)  25 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2014
 1 file(s)  128 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Hamburg 2014
 1 file(s)  120 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2014
 1 file(s)  14 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2013
 1 file(s)  58 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Italia 2013
 1 file(s)  124 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2013
 1 file(s)  135 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2012
 1 file(s)  140 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Studietur Italia 2012
 1 file(s)  98 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2012
 1 file(s)  160 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Murverksprisen 2011
 1 file(s)  104 downloads
Murverksprisen 07/10/2017
Betongtavlen 2011 – Bjørvikatunnelen
 1 file(s)  125 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Betongtavlen 2011 – Midtåsen Skulpturpavilliong
 1 file(s)  111 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Berlin 2011
 1 file(s)  120 downloads
Studieturer 09/04/2018
Studietur Paris, Lyon 2010
 1 file(s)  113 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2010
 1 file(s)  119 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Tyskland 2009
 1 file(s)  123 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2009
 1 file(s)  136 downloads
Betongtavlen 07/10/2017
Studietur Spania, Sveits, Portugal
 1 file(s)  113 downloads
Studieturer 09/04/2018
Betongtavlen 2002
 1 file(s)  134 downloads
Betongtavlen 07/10/2017