Project Description

Ulstein arena ligger sentralt i Ulsteinvik, Møre og Romsdal. Det er et idrettskulturhus med flerbrukshall, klatrehall, badeanlegg og et bibliotek. Ulstein arena er et samlingssted for lokalsamfunnet og er solid utformet med store eksponerte flater i betong, og betong som hovedbæresystem. Til tross for store volumer er anlegget innpasset Ulsteinviks tette bystruktur.

Bygget preges av eksponert betong og god kvalitet i arkitektur og håndverk. Ulstein Arena har utstrakt bruk av slipte betonggulv med svært høy kvalitet og plasstøpte eksponerte vegger.  Bygget har en enkel og presis detaljering som understreker og tydeliggjør møtet mellom materialene. På denne måten er prosjektet et godt eksempe