Nye Svinesundbroen2017-08-03T09:36:01+02:00

Project Description

Svinesundbroen er et byggverk som representerer det klassiske møtet mellom arkitekt og ingeniør, og hvor integrasjonen av to fagområders kompetanse er avgjørende for sluttresultatet.

Svinesundbroen er et byggverk som krever mot, dristighet, presisjon og omhyggelig planlegging hos utførende entreprenør. I tillegg har broer en sterk symbolverdi som gjør dem til grunnleggende meningsbærere for oss. I dette tilfelle er broen et viktig signalbygg i sin funksjon som bindeledd mellom nabolandene Sverige og Norge – over Iddefjorden.

  • Sted: Svinesund,
  • Arkitekt: Lund & Slaatto Arkitekter AS
  • Byggherre: Svenska Vägverket Region Väst
  • Rådgivende ingeniør bygg: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS
  • Hovedentreprenør: Bilfinger Berger AG

NorBetong AS leverte betong til den bærende betongbuen og øvrige fundamenteringsarbeider på norsk side.

Nye Svinesundbroen ble tildelt Betongtavlen 2006. Les mer om Betongtavlen her.

Prosjektdetaljer

Materialer:

Fotograf(er):

Vetle Houg