Elgeseter Bru2017-08-03T09:49:10+02:00

Project Description

Elgeseter bru ble tildelt Betongtavlen 2004 av Norsk Betongforening begrunnet i at brua er «et fremragende, fremtidsrettet og vakkert byggverk. Ved sin gode tekniske tilstand markerer broen betongens egenskaper som et bestandig byggemateriale.»

Elgeseter bru går over Nidelva og forbinder Prinsens gate i Trondheim sentrum med Elgesetergata på Elgeseter i sør. Den befinner seg langs en arm av .

Elgeseter bru ble utført etter planer av dr.ing A. Aas-Jakobsen og arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Hovedentreprenør var Ingeniør F. Selmer AS. Brua er bygd i betong og har 9 spenn og en svakt buet brobane som hviler på runde, slanke søyler med en diameter på 80 cm. I skråningene fra brohodene på begge sider er det lagt brostein i bølgemønster som dekor. Kjørebanen ligger 16,5 m over elvens normalvannstand og broen er i alt 200 meter lang og 23,4 meter bred.[3]

Les mer om Betongtavlen her

Les mer om brua på Wikipedia