Låtefoss, Norway - Servicesenter & parkeringsanleggDagens situasjon

Låtefoss attraksjonssenter ligger som en innfallsport til Nasjonal Turisveg Hardanger langs Rv 13, 15 km sør for Odda sentrum. Reisende kommer både fra sør og nord og parkerer i dag på vestsiden av riksveien. I området finnes også et kiosktilbud samt wc. Dagens situasjon er preget av trafikale problemer i høysesongen da tilbudet ikke er tilstrekkelig dimensjonert. I tillegg er parkeringsplassen lokalisert slik at den besøkende må krysse riksveien i et område med dårlig sikt og uoversiktlig logistikk. Eksisterende kiosk og utsiktspunkt er også preget av slitasje og plassmangel. De besøkende oppholder seg og fotograferer fra området ved kiosken, samt at de i stor grad benytter seg av eksisterende kjørebro som ståsted for foto. I tillegg er området vest for riksveien et populært ståsted for foto da man kan få den gamle, vakre broen i forkant av fossen.

 

Program
”Nasjonale turistveger skal være strekninger der de vegfarende turistene får oppleve det ypperste av norsk natur.” Med utgangspunkt i ovenstående, har vi søkt å utvide stedets program til å inneholde mer enn bare basisforutsetninger for tiltaket. Vi har imidlertid ikke lagt til noen nye funksjoner, men vi har søkt å gi de besøkende en rikere opplevelse gjennom de arkitektoniske grepene som legger til rette for natur opplevelsen. Vi har søkt å løse oppgaven ved å utvikle en langstrakt og trygg rasteplass med utgangspunkt i situasjonen og stemningen på stedet. Et enkelt men likefullt rikt opplevelsessted med klare grenser i overgangen fra bil til natur.
Spesielt har det som del av vårt program, vært viktig at besøkende får med seg hjem de mest ettertraktede ”trofeer” fra stedet som for eksempel: ”Fotografiet med de to fossene og den gamle steinbrua”.

Ellers så er hovedaktiviteten å gå ut av bilen for å bruke alle sanser til å se, høre, lukte og føle stedet. På vandringen får de reisende oppleve nærkontakt med stedet, i all slags vær, til alle årstider. Vind pisker, tåke driver forbi og fossene buldrer, – alt er som det har vært gjennom alle tider.

 

Helhetlig identitet
I tillegg til å organisere og tydeliggjøre en god og funksjonell logistikk for de trafikale utfordringene i området ønsker dette prosjektet å gi området Låtefoss en helhetlig identitet som knytter arkitekturen opp mot de naturgitte attraksjonene i området.
Prosjektet ønsker å se på området som en helhet der man synliggjør flere kvaliteter ved området. Sammen med elv og fossefall vil prosjektet fremheve topologi og geologi i form av nærhet til dramatiske fjellformasjoner. Prosjektet vil i linjeføring og formuttrykk gjenskape og følge terrengets løp gjennom landskapet. Samtidig som prosjektet ønsker å skape et attraksjonssenter med mange nye og ulike opplevelsespunkter, er det en intensjon og målsetning at selve Låtefoss også skal kunne oppleves som et rent naturfenomen uten “forstyrrelser” av moderne konstruksjoner.

Vegetasjon
For å tydeliggjøre fjellets dramatiske tilstedeværelse og det nye anlegget, anbefales det at det tynnes betydelig i dagens granskog. Denne skogen er et fremmed element og har frøsådd seg selv og utradert opprinnelig vegetasjon i området.

   

Inspirasjon
Tematisk bruker prosjektet to identitetskapende elementer med inspirasjon fra kulturgrunnlaget i landsdelen som rød tråd. Tematikken er nært knyttet opp mot det aktuelle området og den landsdelen Låtefoss befinner seg i. Sammen med de naturgitte kvalitetene håper vi disse grepene vil skape en særegen identitet for stedet.

1. Frukttrær/Beplantning
Hardanger er viden kjent for sine blomstrende gårdsbruk med frukttrær. Vi benytter dette i prosjektet og planter ulike typer frukttrær langs hele anlegget.
2. Hardangersøm
”Hvitsøm med tradisjon i Hardanger. Kjent fra 1600-tallet, karakterisert ved omsydde, firkantede hull som kan være fylt med et åpent nett av ulike geometriske mønstre.” – caplex.no
En annen identitet for landsdelen er Hardangersøm. Prosjektet benytter dette til inspirasjon for formspråket og bærende element i konstruksjoner, overflater, og plasser.
Intensjonen er å skape en arkitektonisk helhet i det spredte programmet.
Tematikken er uttrykt arkitektonisk på to ulike nivå som konsept for:
1. skallkonstruksjon i bro fra parkeringsplass til servicebygg
2. ornamentikk i brystninger, murer og vegger, på plasser og i benker.
 
mmw arkitekter har samarbeidet med landskapsarkitekt Hege Mikkelstuen mnla på Turistvegprosjektet.  Prosjektet er under prosjektering og forventes ferdigstilt 2011.
 

type bygg // Servicesenter & parkeringsanlegg

ferdigstilt / åpning // Under prosjektering

adresse // Odda, Hardanger,Norway             

oppdragsgiver //  Statens vegvesen, Nasjonale turistveger

arkitekt // mmw arkitekter as

land.arkitekt //  Hege Mikkelstuen landskapsarkitekt

crew // Vendel Brandal, Hege Mikkelstuen, Joakim Skajaa, Sindre Østereng, Fredrik Haukeland, Kamilla Lang Hermansen, Charlotte Elstad, Jannicke Spakmo, Rebekka Bondesen, Magne Magler Wiggen.

byggingeniør // Finn Erik Nilsen

geolog // Multiconsult as v/ Jann Atle Jensen

total areal //  250 m2

parkeringsareal //  ca 4200 m2

materialer //  hvit betong, glass, stål

hovedstruktur //  betong og stål

 

Foto: (fra venstre)

1, 3-7  Låtefoss © mmw.no > render > Joakim Skajaa

2 - Låtefoss © mmw.no > render > Fredrik Haukeland