inspirasjon

Velg kategori

Trones gård

Sted: Verdal, Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter AS v/sivilarkitektene MNAL Kjell Lund og Nils Slaatt, Byggeår: 1968

Byggherre: Gårdbruker Jon Rostad
Veggtype: Bærende skallmur
Stein/blokk: Innherred teglverks type hardbrente,
frasorterte «kabelstein» murt med baksiden ut
Forband: Vilt forband
Prinsipp for muring: Lys kalksementmørtel med fylte fuger

Bygget ble presentert i "Norsk Murarkitektur"

Foto: Finn Hakonsen


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong