inspirasjon

Velg kategori

Stavanger konserthus

Sted: Stavanger, Arkitekt: Ratio arkitekter as, Oslo, Byggeår: 2012

Adresse: Sandvigå 1, Stavanger
Byggherre: Nytt konserthus i Stavanger IKS

Prosjektledelse: Nytt konserthus i Stavanger IKS
RIB: Hjellnes Consult as, Oslo
Entreprenør: Byggherrestyrte delentrepriser
Betongelementer: AS Betong, Sandnes

Les mer om prosjektet her

Priser: Betongelementprisen 2012

Utdrag fra juryens begrunnelse:
Arkitekten har hatt et svært bevisst forhold til materialbruken, den komplementære bruken er harmonisk og bidrar til å fremheve byggets funksjon på en god måte. Betongvolumet fremstår som robust, samtidig som de røde flatene med glassbetongfelter inviterer til nysgjerrighet. Fasaden er brutt opp i et spennende og komplisert geometrisk mønster, elementene møter hverandre der de skal, i nøyaktige fuger og klart definerte avslutninger.
De røde og slipte betongelementene er et resultat av godt samarbeid mellom arkitekt, byggherre og betongelementprodusent der innovasjonskraft er et nøkkelbegrep.
På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Ratio Arkitekter AS for deres arbeide med Stavanger konserthus


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong