inspirasjon

Velg kategori

Sollerudveien

Sted: Oslo, Arkitekt: Arkitektkontoret Anker & Hølaas

v/ sivilarkitekt MNAL Kari Nissen Brodtkorb og sivilarkitekt MNAL Trond Pettersen

Rådg. ing. byggteknikk: Bauer & Bech A/S

Entreprenør: Bauer & Bech A/S

Prosjektering/ bygging: 1982-1984

Brutto tomt: 3400 m2

Bebygget boligareal (ekskl. kjeller og garasje under terreng): 1560 m2

Utnyttelsesgrad: 0,46

Antall leiligheter: 22 stk. fordelt på 2,3 og 4 rom.

Bygget ble presentert i MUR 1-1988.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong