inspirasjon

Velg kategori

Post og teletilsynet

Sted: Lillesand, Norge, Arkitekt: SMS Arkitekter v/ Venke Moe

Post og teletilsynet

Sted: Lillesand, Norge

Arkitekt: SMS Arkitekter v/ Siv. ark. MNAL Venke Moe

Byggeår: Mai 2007.

Areal: Netto: ca. 4.500 m2, brutto ca. 7.000m2, inkl. parkeringskjeller.

Byggherre: Nygårds Jorde AS

Leietaker: Post- og teletilsynet

Entreprenør: Kruse Smith AS

Rdg. Bygg/ brann: Rambøll Norge AS (Tidl. Byggadministrasjonen AS)

Geoteknikk: GeoVita AS

Infrastruktuer: ViaNova AS

VVS: Rambøll Norge AS (Tidl. Siv. ing. Robstad AS)/ YIT

Elektro: YIT

Lyd/ akustikk: Sinus AS

Landskapsarkitekt: Grønn Strek AS

Bygget er lokalisert på et tidligere jorde like ved Lillesand sentrum.

PT-byggets utvendige materialbruk er satt sammen av en historisk filosofi.
I eldre dager importerte de teglstein og keramiske materialer fra Benelux-landene – derav belgisk stein i fasadene.
På samme måte skipet de ut eik fra Sørlandet – derav supplement av eik i fasadene. Filosofien bak utformingen er to skipsbauer med kommandobroen i midten (møteromsfløyen som krager ut over vannspeilet). På bakgrunn av dette ønsket SMS Arkitekter å tegne et moderne bygg, men likevel ta med den historiske forankringen.

Nybygget til Post- og teletilsynet inneholder 140 kontorarbeidsplasser med tilhørende rom for ulike spesialfunksjoner. Kontorløsningene er en blanding av teamkontor og cellekontor. Post – og teletilsynet har en stor kunstsamling bestående av trykk, malerier skulpturer osv.

De mange og store fellesområder i kontorfløyene er utformet som uformelle møtearenaer og møblert opp for at kunsten skal komme best mulig til rette. Bygget har kantine- og møteromsfunksjoner for større arrangement. Det er bygget eget trimrom for de ansatte.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong