inspirasjon

Velg kategori

Oslo bispegård

Arkitekt: Henrik Thrap-Meyer. Rehab 2000: Riseng & Kiehl AS

Adresse: St.Halvards plass 3, Oslo

Arkitekt: Henrik Thrap-Meyer. Rehab 2000: Riseng & Kiehl AS

Oppdragsgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byggherre: Statsbygg (ved rehabiliteringen)

Byggeår: 1884. Rehabilitert i 1998 - 2000 (ombygget, rehabilitering og restaurering av Oslo bispegård, som er en fredet bygning.

Materialer: Mur, puss

Oslo bispegård skal brukes som kontorer for Oslo bispedømme-kontor samt som representasjonslokaler for Den norske kirke og Oslo bispedømme.

Historikk: Oslo bispegård ligger på ruinene til Olavs-klosteret, som trolig ble grunnlagt i 1239. Tre rom fra denne tiden er bevart i kjelleren i østfløyen. I disse rommene ser vi et av de første anlegg som viser bruk av tegl som bygningsmateriale.

I 1968 ble et av rommene omgjort til et eget kapell for bispegården.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong