inspirasjon

Velg kategori

La-Sa bygget, Maritim

Sted: Oslo, Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Einar Dahle, Byggeår: 1984

La-Sa bygget er et kombinert næringsbygg med kontorer i 2. etasje, butikk, lager og verksted i 1.etg. Huset er i sin helhet oppført i  betongelementer. En enkelt parallellepiped i to etasje består av standard 2,4 meter x 2 etasjers sandwichelementer med etasjeskiller og tak av hulldekkeelementer som spenner mellom de to langveggene . Langfasaden mot hovedveien samt de to kortfasadene er utført i teglpetringer fra Gram teglverk i Danmark, lagt i et gummiraster overensstemmende med teglmodulenog løpeforband med halvstens forskyvning og støpt på fabrikken i Fredrikstad (Norcem). Fortanningen mot elementkanten/montasjefugen sikrer flukt, kontinuitet og jevnhet. Man opplever husets fasade som en flate av tegl, ikke som en stablet rekke av teglplater/betongplater selv om det er det det er!

Arkitekten mottok Betongelementprisen for 1987, og var således den første som mottok denne utmerkelsen.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong