inspirasjon

Velg kategori

Enebolig Hasselhaugveien

Sted: Oslo, Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor v/sivilarkitekt Jan Olav Jensen, Byggeår: 1991

"Enebolig Wormdal/Haug"

Veggtype: Bærende skallmur som også bærer teglhvelvet som er en skallkonstruksjon.

Stein/Blokk:Glatt, flammet fra as Norsk Tegl

Forband: Varierende løperforband med 1/2-steins sprang og løpende kopp med 1/4-steins sprang

Prinsipp for muring: Murt med fylte fuger

Bygget er presentert i boka "Norsk Murarkitektur"


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong