inspirasjon

Velg kategori

Bårekapell i Asker

Sted: Asker , Byggeår: 2000

Bårehus v/Asker krematorium

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Carl-Viggo Hølmebakk

Råd. ing. byggteknisk: Terje Orlien

Prosjekt-/ byggledelse: Asker Kommune v/o. arkitekt Sverre Anker Ueland

Byggeår: 1999-2000

Byggherre: Asker Kommune, KKF-sjefen

Hovedentreprenør: Asker Entreprenør AS

Murmester: Stryken og Guldbrandsen AS

Prod. tegl og mørtel: Optiroc

Kunstnerisk utsmykking: Stålskulpturene i forgården og i sermonirommet er laget av Per Inge Bjørlo.

Areal: Ca. 130 m2 brutto

Konstruksjon: Alle vegger i bærende tegl. Sermonirommet har murt hvelv, øvrige rom har flate betongtak. Betongdekkene tar imot trykkrefter fra hvelvet og erstatter på denne måten strekkstag i sermonirommet.

Materialer/overflater: Tuohi, Winerberger. Den hvite teglsteinen måler 60 x 85 x 285 mm. Innvendige vegger er utsatt for vann er glasert. Den klare glasuren gir teglstenen en ujevn grågrønn overflate, forårsaket av salter i leiren.

Gulvet er slipt betong. De hvite stenplatene på gulvet og under vinduet i sermonirommet er Carrara marmor. Lysarmaturer og lysestaken er sandblåst, rustfritt stål.

Bygget ble presentert i MUR 4-2000.


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong