inspirasjon

Velg kategori

Atlanterhavsveien

Sted: Møre og Romsdal, Norge, Arkitekt: 3RW arkitekter

Atlanterhavsveien

Byggeår: 2004

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre: Statens Vegvesen, Møre og Romsdal

Atlanterhavsvegen er 40 km lang.

Planleggings- og prosjekteringsarbeide av Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal ble gjort med sikte på at den skulle få status som Nasjonal Turistveg.
Gjennom å etablere ett nytt forhold til de kjente norske fjell, fjord og kystlandskaper, søker man å styrke tilbudet til turistene.

Landskapsarkitekt Smedsvig ønsket å legge til rette for det dramatiske, menneskeskapte møtet mellom veg og natur i havgapet. Utfordringen låg i å utforme dette møtet slik at dialogen med landskapet ble tydelig men samtidig varsom i forhold til naturens eget språk.

De har utformet stoppepunkt og vegservice på strekningen etter følgende hovedmålsetting:
-Lettfattelige adkomst og parkeringsforhold
-Servicetilbud med god kvalitet, helhetlig utforming og god design
-Utforming som ikke konkurrerer med natur- og landskapsopplevelse
-Klargjøre overgangen mellom det menneskeskapte og natur/terreng på stoppepunktene
-Rendyrking av konsept og idè
-Visuelt høyverdig uttrykk

Foto:Trond Opstad


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong