inspirasjon

Velg kategori

Arendal kultur- og rådhus

Sted: Arendal, Arkitekt: LPO arkitektur & design as

Arendal kultur- og rådhus

Adresse: Peder Thomassens gate 1, Arendal

Byggherre: Stiftelsen Arendal Byselskap

Arkitekt: LPO arkitektur & design as

Landskapsarkitekt: Grindaker AS (forprosjekt)

Kons. forprosjekt: Norconsult AS
Techno Consult AS
Bygganalyse as
BS Akustikk AS

Kons. totalentreprise: Multiconsult AS (Kristiansand)
Norconsult AS
BS Akustikk AS
ORAS Agder AS
Nedig AS

Prosjektledelse: Stiftelsen Arendal Byselskap

Byggeledelse: Arendal kommune eiendom

Hovedentreprenør: KRS-gruppen (Kruse Smith AS/ Br. Reme as/ Selmer Skanska AS)

Murmester utv. tegl: Petter Kristoffersen AS

Teglstein: Hvit Touhi levert av Optiroc
med innslag av glassert tegl fra Bratsberg Teglverk

Murmørtel: Hvit Sement fra Mørtelverket Forsand

Murmester flisarb.: Muremester Lars W Sørensen (gulv foaje + atkomstplass)

Fliser vegg toal/dusj: Vitra 50x50mm blank på vegg, Vitra 200x200mm matt på gulv

Bruttoareal: 12 000 m2

Ferdigstilt: mars 2005

Konstruksjon: En betongkonsoll over arkaden bærer teglfasaden.

Kultursalen er av akustiske grunner en konstruktiv enhet adskilt fra resten av bygget. På egne søyler utenfor veggene i salen er det reist en stor buekonstruksjon i stål. I disse buene er det hengt inn to etasjer med arealer for kommuneadministrasjonen uten å berøre taket på kultursalen.

Materialer: Omsluttende veggen er murt av hvit matt teglstein med hvite fuger og har innslag av hvit glassert tegl og innmurte metallskinner i bevegelsesfugene.

Takbuen og øvrig beslag er i sink. Inntrukne karnapper har lys trekledning. Undersiden av salen er kledd med kobber og lyssatt slik at den gløder og markerer seg ut i parken gjennom glassfasaden.

Bygget ble presentert i Mur 4/2005


Skriv ut siden
Søk i inspirasjon

fakta om mur og betong