fakta om mur og betong

Fremragende bruk av betong!

Geir Soltvedt sto for vinnerprosjektet i kategorien "Fremragende bruk av mur eller betong" som ble utdelt ved prisutdelingen AHO WORKS OUTLOOK.

Bakgrunnen for urban retreat som konsept kom som følge av kursets oppgave som var å tegne et retreat i en urban setting på en gitt tomt i Hausmanskvartalene. Et retreat er et overnattings- og meditativt tilbud til mennesker som ønsker et avbrekk fra hverdagen. Det skal være et sted der det moderne mennesket skal kunne få hjelp til å hente seg inn igjen. Det er en time-out, en periode av isolasjon, hvor dette isolerte stedets kvaliteter blir viktig.

Prosjektet var et semesterkurs som strakk seg fra midt i januar til månedskifte mai-juni.

Selve programmet valgte Geir Soltvedt selv, og han ønsket tidlig å arbeide med mørke rom. Prosjektet var opprinnelig tenkt som helt uten tilførsel av lys. Argumentasjonen for dette valget var at man ved å utføre sine daglige gjøremål uten å kunne belage seg på synet, blir tvunget til å fokusere ekstra på det man gjør. På denne måten forsvinner alle de små tingene som til vanlig kverner i bakhodet og sørger for at det kan være vanskelig å slappe av i hverdagen. I tillegg vil dette sørge for at man blir mer oppmerksom på, og belager seg mer på, de øvrige sansene. Samtidig ønsket han å la gjesten beholde en form for anonymitet ved at gjestene blir kjent med hverandre gjennom samtale og ikke gjennom visuelle inntrykk.

Prosessen til det endelige programmet, som tar for seg en gradering av det å se, kom som følge av sluttgjennomgangen av hovedprosjekteringsfasen. Der dreide det meste av tilbakemeldingen fra den eksterne sensoren seg om sensorens tvil rundt valg av program. Det ble trukket fram at mange ville oppleve mørke som et stresselement fremfor et avslappende middel. Etter dette gikk kurset inn i en fase der hver student fikk en individuell oppgave. Geir fikk i oppgave å tegne en takhage i detaljskala, samt å lage en støp av prosjektets øverste del i målestokk 1:25. I løpet av disse fem ukene formet og detaljtegnet han takhagen, samtidig som han arbeidet med støpemodellen. I tillegg ønsket han å ta tak i selve prosjektet og utførte noen små endringer, hovedsaklig ved å slippe inn små mengder lys i noen av anleggets nøkkelområder, noe som gjorde at hele prosjektet endret seg ganske kraftig og ble et langt ledigere og mer troverdig prosjekt.

Støpens hovedhensikt var å vise prosjektets monolittiske kvalitet, samtidig som den gir prosjektet materialitet. Det mest utfordrende med modellen var å lage støpemodellen. Prosjektet har mange skrå flater og forskjellige vinkler som møtes, noe som gjorde at han brukte lang tid på å lage støpemodellen. I tillegg var dens størrelse og vekt en utfordring. Det ble brukt tilsammen ca 60 kg gips med tilsatt pigment for å fylle formen.

 

Diplomoppgave:
På diplomoppgaven som han starter på til høsten, skal han gjøre en redningsstasjon for redningsskøyta på Hitra.

”Det er en oppgave jeg ser frem til å starte opp med da den har flere utfordringer ved seg. Den tar for seg et funksjonelt program i møterommet mellom hav og land, samtidig som det også blir viktig med de sosiale rommene for de som skal drive redningsstasjonen. De er på vakt i 28 dager om gangen, og det blir derfor viktig å etablere velfungerende fellesarealer, samtidig som man har muligheten til å trekke seg tilbake. Jeg drar i sommer til Hitra for å gjøre de første undersøkelser og analyser av tomten, for så å starte på oppgaven ” sier Geir Berge Soltvedt.
Skriv ut siden