En bru klemmes inn

2018-09-14T09:04:13+02:0014/09/2018|Kategorier: Betong, Betong og infrastruktur|

Ved Kristiansand bygges det nå en ny Varoddbru som skal erstatte den gamle fra 1956. Den nye betongbrua vil gi trygg og sikker ferdsel for gående, syklende og bilister i mange tiår. Mellom den gamle Varoddbrua (1956), og den ikke fullt så g [...]

Betong og energi

2017-10-07T14:48:35+02:0015/02/2017|Kategorier: Betong, Betong og infrastruktur|

Energinasjonen Norge er i praksis bygget på betong. Alle våre moderne vannkraftanlegg er bygget med betong- fra dammer til kraftstasjoner. Mange av de gigantiske plattformene i Nordsjøen og mottaksanlegg på land er bygget med betong og har [...]