Betongtavlen 2003 Villa BakkeBetongtavlen er tildelt VILLA BAKKE for fremragende byggekunst i betong.

Byggherre: Jan Andreas Bakke
Arkitekt: MMW Sivilarkitekter mnal as
Rådgivende ingeniør: Sivilingeniørene Munthe-Kaas og Udnes AS
Entreprenør: Oslo Byggentreprenør AS
Underentreprenør: Brødrene Dalseghagen AS

Oslo, mars 2004
Norsk Betongforening
Norske Arkitekters Landsforbund

Betongtavlen 2003 – Juryens uttalelse:
En dristig ombygging av Villa Bakke i Sandvika ved Magne Magler Wiggens arkitektkontor (MMW
Sivilarkitekter MNAL) er årets prisvinner. Huset ble bygget i 1962 som en modernistisk enebolig,
tegnet av arkitektkontoret Nissen & Bryhning, med bærende konstruksjoner i betong og dominerende fasademateriale i skifer og kobber. Huset ligger i meget bratt skråning og hadde et utpreget horisontalt uttrykk i vinduer, gesimser og balkongbrystninger. Byggherren ønsket en fullstendig fornyelse av både interiør og eksteriør, men også at de eldre delene av huset skulle integreres der dette var mulig.

Se flere bilder av Villa bakke under "Inspirasjon"