Klimatilpasningsdagene

Bilde

Klimaendringer, mer ekstremvær og økt fortetting gjør at større mengder overvann skal håndteres.

Strategier for overvannsdisponering er i endring fra bortledning av overvann så fort og effektivt som mulig, til størst mulig grad av lokal håndtering.
Hvordan kan dette gjøres? Hva er mulighetene? Finnes det gode og relevante eksempler?

Praktiske løsninger for disponering av overvann er temaet for Klimatilpasningsdagene 2017.

Les mer her

Skriv ut siden