Arkitektstudentene rykker snart inn hos betongbedriftene

Bilde

Byggutengrenser har siden april planlagt årets betongworkshop for de nye studentene ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Det er fremdeles 60 1. års-studenter som ennå ikke vet om de kommer inn på den svært populære arkitektlinjen men vi er kommet langt i planleggingen for hvordan de vil møte betongbransjen og de muligheter som ligger med betong.

Mange husker de flotte studentprosjektene som ble gjennomført høsten 2016. Vi har tenkt å toppe dette i år. Nå er det et nytt årskull med nye arkitektstudenter som skal få innføring i betongens mange muligheter.

Både bedriftene og skolen gir til tilbakemeldinger om at dette er en god måte å knytte betongbedriftene sammen med morgendagens arkitekter. Vi har sammen med bedriftene greid å etablere disse betongworkshopene til å bli årets høydepunkt for studentene.

Workshopen er en av få muligheter de har til å bli kjent med betong som byggemateriale.

I år har vi diskutert med AHO å legge enda mer vekt på at studentene skal utnytte betongens bærekraft når de prosjekterer.

Dette ble diskutert med de deltagende bedriftene under en samling på skolen tirsdag 30. mai. Det er gledelig at interessen for å delta er så stor at skolens møterom ble fylt av bedriftsrepresentantene

Den videre planen for betongundervisningen er:

Tirsdag 19.09  Oppstartsseminar for arkitekstudenter og lærere hos Bygg uten grenser

Tirsdag 26.09  1. halvpart av studentgruppen får opplæring om betong i BETONGstudio 

Fredag 29.09   2. halvpart av studentgruppen får opplæring om betong i BETONGstudio

Tirsdag 17.10 Gjennomgang av former og planer med betongbedriftene på AHO

Tirsdag 24.10  Utplassering av arkitektstudenter hos betongbedriftene

Fredag 27.10   Avslutning av prosjektarbeider hos bedriftene

Tirsdag 31.10  Støpte betongdeler leveres til AHOs byggehall av betongbedriftene

Mandag 06.11 Utstillingsåpning i Byggehallen på AHO

De deltagende bedriftene i betongworkshopen er:

  • NorBetong
  • Unicon
  • Loe Betongelementer
  • Contiga
  • Spenncon Hønefoss
  • Opplandske Betongindustri
  • Saint Gobain Byggevarer

Vi ønsker at enda flere betongbedrifter tar del i arkitektutdanningen og tar gjerne mot forslag.

Byggutengrenser organiserer tilsvarende undervisningstilbud for arkitektstudenter i 2. klasse ved NTNU og jobber med planen også for dette workshopen i høst.

Skriv ut siden