Norsk murforum er stiftet

Bilde

Onsdag 14. desember ble Norsk murforum formelt stiftet. Norsk murforum skal være en felles arena for alle aktører i murbransjen. Formålet er å gjennomføre aktiviteter som fremmer murbransjen og murfaget til felles beste for alle aktører i vår bransje og samfunnet. Ved å samle murbransjens fellesaktiviteter samt utvikle- og gjennomføre aktiviteter er målet økt bruk av bærekraftige murløsninger.

Dette er en merkedag for murbransjen og noe som alle aktører, både leverandører, utførende i murbransjen må støtte opp om.

Murbransjens felles oppgaver har tidligere blitt gjennomført av en arbeidsgruppe under Byggutengrenser men disse oppgavene er nå samlet og formalisert i den nye foreningen Norsk murforum.

Den nye foreningen skal samle hele murbransjen og mål og oppgaver er utviklet av en arbeidsgruppe i tett samarbeid med Byggutengrenser.

Det nye styret i Norsk murforum er ledet av Jan Gunnar Madsen i NML.

Byggutengrenser vil fra januar 2017 bistå med administrative tjenester for Norsk murforum og dermed sikre kontinuitet i driften i oppstartsåret.

 

Artikkel på bygg.no

Skriv ut siden