Betongbransjen samler seg om Betongløftet

Bilde

Betongbransjen har nå tatt initiativ til programmet BETONGløftet som skal vise vegen framover mot mer bærekraftige bygg og anlegg.

– Dette programmet har målsetninger på tre hovedområder; vi skal bygge miljøvennlig med god lønnsomhet og med sosialt trygge og ansvarsfulle prosesser. På disse områdene skal vi strekke oss lenger og utfordre alle ledd i verdikjeden til å tenke nytt, forteller Jan Eldegard Hjelle i Byggutengrenser.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale.

– Betong setter sterkt preg på alle bygg- og anleggsprosjekter. Noen har stilt spørsmål rundt betongens miljøegenskaper med bakgrunn i den industrielle produksjonen av sement som slipper ut klimagasser. Betong er imidlertid en naturlig del i alle byggeprosjekter og det har de siste årene skjedd mye som gjør at de gamle oppfatningene om betong må endres. De nye betongløsningene er en forutsetning for å nå målene i den sirkulære økonomien, det grønne skiftet og for å utvikle en lønnsom og trygg byggenæring, utdyper Hjelle.

Det er med andre ord forbilder med bærekraftige bygg og anlegg som er målet med BETONGløftet.

– Det skal være et løft for bransjen og et løfte til kunder og samfunnet forøvrig.

Løfter fram forbilder

Gjennom utvalgte forbildeprosjekter skal BETONGløftet vise hvordan vi sikrer innemiljø og klimaforhold, krav til lønnsomhet og behovet for sosialt trygge byggeplasser som nyttiggjør riktig kompetanse. Dette skal kombineres med god arkitektur som ivaretar kvalitetene i bærekraftige bygg og infrastruktur, forteller Hjelle.

– Til nå er det mange som har snakket om bærekraftige bygg men som oftest knyttes dette kun til miljøforhold og i altfor liten grad til produktive og lønnsomme byggeprosesser og i enda mindre grad til sosiale forhold. Det kan synes som om noen kun fokuserer på klimatiltak og energisparing, andre prioriterer reduksjon i byggekostnader og en tredje gruppe jobber for økt seriøsitet i bransjen. Vi vil definere kriterier for alle disse målene, legger Hjelle til.

Han mener det først er når alle kriterier er målsatt at man kan arbeide for økt bærekraft.

– Vi vil gjerne strekke oss lenger sammen med de beste byggherrene, arkitektene, rådgiverne og entreprenørene, sier han.

– Betongløftet skal støt­te anerkjente miljø- og klimamål samt de planer for sirkulærøkonomi og grønt skifte som aktører i byggenæringen i fellesskap jobber for. Bærekraftig bygging betyr at man må sette målbare kriterier for flere av samfunnsutfordringene, avslutter Hjelle.

Les gjestekommentar på bygg.no: En trippelvaksine for bygg og anlegg av Jan Eldegard

Les mer om det som skjer i Betongløftet i 2017

Skriv ut siden