Concrete Innovation Conference - CIC2014 i Oslo

Bilde

Under Concrete Innovation Conference - CIC2014 i Oslo 11-13. juni ble de første «CIC Awards» delt ut til 4 stolte prosjektdeltakere.

Under konferansen i Oslo ble deltagerne med på en historisk prisseremoni. Dette er en nyhet både her i Norge og internasjonalt og arrangøren håper at prisutdelingen starter en tradisjon der det norske betongmiljøet tar en ledende rolle. I alt var det det nominert 11 prosjekter og det ble utgitt priser i 4 ulike temaer.

Vinnerne i kategori A: “Environmentally friendly concrete structures” var et gruppe innovatører fra HeidelbergCement Technology Center i Tyskland med prosjektet: “Belite calcium sulfoaluminate ternesite (BCT)” som er en ny type bindemiddel med lavere miljøavtrykk. Personene bak dette er Mohsen Ben Haha, Frank Bullerjahn, Maciej Zajac, og Dirk Schmitt

Vinnere I kategori B: “Efficient construction” var et sveitsisk team fra ETH Zurich med prosjektet: «Smart dynamic casting» som er en støpe-robot for komplekse betongstrukturer. Innovatørene bak dette prosjektet er Ena Lloret Kristensen, Linus Mettler, Amir Reza Shahab, Fabio Gramazio, Matthias Kohler og Robert J Flatt

Den tredje kategorien som omhandlet temaet «Structural design and structural performance” ble vunnet av Dipl. Ing. Adam Varga, Dr. -Ing. Hubert Bachmann fra Ed. Züblin AG med prosjektet «ZÜBLIN Earthquake Column» som er en ny løsning for duktile betongsøyler som effektivt motstår jordskjelvbelastninger

Vinnerne bak den fjerde og siste kategori D: «Prolongation of service life» var et sveitsisk forskerteam fra ETH Zurich med prosjektet «Climbing robot for corrosion inspection and monitoring». Det har utviklet en robot som på egen hånd klatrer rundt på betongkonstruksjoner og kartlegger teknisk tilstand til konstruksjonen. Personene bak dette er Bernhard Elsener, Alexis Leibbrandt, Oliver Glauser, Ueli Angst, Robert J. Flatt Gilles Caprari og Roland Y. Siegwart

Nærmere 200 innovatører var samlet i tre dager på Hotel Royal Christiania i Oslo der de delte sine erfaringer og nye forskningsresultater. Det ble som forventet en dynamisk konferanse med mye å hente for både akademikere og brukere. Konferansen var arrangert av Norsk Betongforening og COIN. Prisseremonien ble ledet av Harald Justnes fra Sintef/COIN og var tilrettelagt og gjennomført av Byggutengrenser.

Navn på stolte mottakere av CIC2014 award fra venstre mot høyre:

Mohsen Ben Haha fra HeidelbergCement Technology Center, Linus Mettler, Ena Lloret Kristensen og Amir Reza Shahab fra ETH Zurich, Hubert Bachmann fra Ed. Züblin AG og Ueli Angst fra ETH Zurich

Alle vinnerne av CIC2014 award mottok en betongplakett laget i fiberarmert betong av Byggimpuls på Aurskog samt diplom.

Skriv ut siden