Workshop - Betong utvikler samfunnet

Bilde

Workshopen som ble arrangert torsdag 30.september i næringslivets hus i Oslo er et ledd i et prosjekt hvor hensikten er å skape en bevisstgjøring av og en redegjøring for betongens betydning for utviklingen av samfunnet. Hvor viktig er betongen?

Målet er å lage en rapport (Betong utvikler samfunnet) som kan bli et viktig verktøy for politikere og andre beslutningstakere og samtidig være et viktig strategisk hjelpemiddel for betongbransjen.
Prosjektet vil være vår egen bransjes videreføring av konklusjonene til RIFs ”State of the Nation” som ble lagt fram før Byggedagene tidligere i år.
Det var derfor naturlig at det nettopp var Liv Kari Hanssten i RIF som innledet workshopen. Bilde: RIF

 

Audun Blegen i Veidekke fulgte opp når det gjelder utfordringer innen infrastruktur og vei bygging mens Kåre Elnan i Prognosesenteret tok for seg trender for fremtidig boligbygging.


Arne Skjelle i BNL/Byggevareindustrien ga en redegjørelse for hvordan bygge- og betongnæringen er sammensatt og hva industrien bidrar med både nasjonalt og fordelt på regioner.

Jan Eldegard i byggutengrenser.no orienterte om prosjektets visjon og målsetting, mens Eirik Steine-Eriksen som har ledet forprosjektet tok for seg forslaget til prosjektinnhold. Møteleder var Stein Tosterud administrerende direktør i Unicon.

Workshopen ble avsluttet med innspill fra mange av de ca 30 deltakerne som presenterte deres oppfatning av de temaene som ble berørt. Samtidig ga deltakerne klare synspunkter på hva de mener er de viktigste utfordringene og mulighetene for betong som byggemateriale. Denne delen av programmet ble ledet av Per Helge Pedersen i Byggeindustrien.

Workshopen ga viktig tilbakemelding til forprosjektet før utarbeidelse av et hovedprosjekt som skal
gjennomføres fram til sommeren 2011. Det vil nå bli utarbeidet en prosjektskisse som blir lagt fram for både betongbransjen og andre potensielle deltakere og målet er å ha et prosjekt etablert innen årsskiftet.


Ingrid Dahl Hovland fra Spenncon snakket om hvordan elementindustrien kan bidra til å løse utfordringene for veg-sektoren.

Prosjektet er initiert av Norsk Betongforening i samarbeid med byggutengrenser.no og med støtte fra Tekna. Ideen kom fra en FoU-workshop i Betongforeningen i november 2009 hvor hensikten var å belyse de viktigste forsknings- og utviklingsoppgavene innen betong i årene fremover.

Skriv ut siden