Aktuelt og siste nytt fra Byggutengrenser 2017-09-09T19:34:49+00:00

Aktuelt og siste nytt

oktober 2018

september 2018

Powerhouse – bygg med energioverskudd

20/09/2018|

Om et drøyt halvår står Powerhouse Brattøra ferdig. Kontorbygget sentralt i Trondheim er blant de mest miljøambisiøse bygg i Norge. Her har alle parter anstrengt seg for å nå målet. - Bygget vil i sin brukstid generere m [...]

En bru klemmes inn

14/09/2018|

Ved Kristiansand bygges det nå en ny Varoddbru som skal erstatte den gamle fra 1956. Den nye betongbrua vil gi trygg og sikker ferdsel for gående, syklende og bilister i mange tiår. Mellom den gamle Varoddbrua (1956), og [...]