Forskning, kompetanse og dokumentasjon viser veien til bygg med lavere karbonavtrykk.

Under Arendalsuka ble det lagt fram en rapport fra Østfoldforskning som viser at det ikke er mye forskjeller på tre og betong om hva som gir minst klimaavtrykk i høye bygninger. Det kom raskt innvendinger fra treindustriens representanter på rapporten, blant annet at trebygget ikke var optimalisert på samme måte som betongbygget eller at den type bygning ikke nødvendigvis hadde den mest optimale geometri for et trebygg.

Innvendingene er gode eksempler på at det er utrolig mange forhold som spiller inn på klimaavtrykk